Τρόπος εγκατάστασης του πρόσθετου ATTACK Simulator Outlook

Τρόπος εγκατάστασης του πρόσθετου ATTACK Simulator Outlook Η προσθήκη μας επιτρέπει στους χρήστες του Outlook να εντοπίσουν τις προσομοιώσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) ή να αναφέρουν ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διαχειριστές συστήματος....